Driver Name Kit Batt Motor PDF
 
2S        
Driver VATERRA 2S T30 Pro PDF
Driver AXIAL 2S T30 Pro PDF
Driver RC4WD 2S T35HD PDF
         
3S        
Driver AXIAL 3S T35HD PDF
Driver VATERRA 3S T35HD PDF
Driver RC4WD 3S T35HD PDF